SAMSON M-LOK 2" RAIL KIT – Sky Tactical

SAMSON M-LOK 2" RAIL KIT

Samson Manufacturing Corp.
SKU: 174814
$ 29.49 $ 32.00
Manufacturer Part Number (MPN) : ML-2-KIT

Samson Manufacturing Corp. Rail Section Accessory, 4 Slots, 1913 Rail, 2"", Black ML-2-KIT